Φόρτωση..

Ψηφιοποίηση Βιβλίων 1 0

Last updated on May 13, 2020 20:32 in Υπηρεσίες ψηφιοποίησης
Posted ByMS Admin

Οι τάσεις της σύγχρονης εποχής και τεχνολογίας οδηγούν σταδιακά πολλούς φορείς (βιβλιοθήκες, ιδρύματα, ΜΚΟ κ.α.) στην αναζήτηση λύσεων ψηφιακής διαχείρισης των βιβλίων και των συγγραμμάτων τους. Κίνητρο είναι όχι μόνο η προστασία τους απο τη φθορά του χρόνου αλλα και η διάδοση της πληροφορίας που αυτά φέρουν στο παρόν και το μέλλον.

Η Modus παρέχει τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση των βιβλίων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και πρακτικές ενω διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να ψηφιοποιήσει το πρωτότυπο υλικό γρήγορα, ποιοτικά και αποτελεσματικά. Χαρακτηριστικά, μπορούμε να καλύψουμε τις ακόλουθες κατηγορίες τεκμηρίων:

  • Βιβλία
  • Περιοδικά
  • Εφημερίδες
  • Διατριβές
** Ζώνη ώρας: UTC