Φόρτωση..

Ψηφιοποίηση Μικροφίλμ 1 0

Last updated on May 13, 2020 16:33 in Υπηρεσίες ψηφιοποίησης
Posted ByMS Admin

Αν και αποτελούν τον κύριο όγκο του αρχείου ενός φορέα, δεν είναι μόνο τα βιβλία και το λοιπό έντυπο υλικό που χρειάζεται ψηφιοποίηση. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις αρχείου σε μορφή μικροφιλμ: η Εταιρεία μας καλύπτει και τις κατηγορίες αυτές, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιοποίησης. Ενδεικτικά παραθέτουμε τα παρακάτω είδη:

  • 16 mm
  • 35 mm
  • Fiche
  • Slides
** Ζώνη ώρας: America/New_York