Φόρτωση..

Όφελος της Ψηφιοποίησης για τις εταιρείες 0 0

Last updated on May 13, 2020 16:37 in Άλλο
Posted ByMS Admin

Αύξηση παραγωγικότητας και μείωση κόστους

Τα ψηφιακά έγγραφα μπορούν να αναζητηθούν πολύ γρήγορα. Έτσι μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης και ανάκτησης εγγράφων, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος.

Μείωση αποθηκευτικού χώρου

Τα ψηφιακά έγγραφα απαιτούν 98% λιγότερο αποθηκευτικό χώρο.

Εξάλειψη του κινδύνου απώλειας και φθοράς σημαντικών εγγράφων

Χαμηλό κόστος επένδυσης

Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε ακριβό εξοπλισμό, ούτε να απασχολείτε το χρόνο των υπαλλήλων σας.

** Ζώνη ώρας: America/New_York